Avem o ţară săracă fiindcă avem un sistem bancar necontrolat de stat.

 

frauda8

Starea proastă a lucrurilor din ţară se datorează mai multor factori de ordin intern şi extern despre care sa mai spus şi se va spune în continuare. Un factor însă rămîne în umbră, sistemul bancar – temelia financiară şi una dintre resurele vitale a unui stat. Actulmente finanţele conduc cu lumea, politica se supune bacherilor care stau în spatele jocului politic. Moldova  a devenită pradă a sistemului bancar care actualmente nu se supune indicaţiilor venite de sus din partea Guvernului. Instituţia supremă care controlează finanţele statului , Banca Naţională a Moldovei care în mod normal ar trebui să fie controlată, supravegheată şi dirijată de organele statului, actualmente are un statul privilegiat , INDEPENDENTĂ în raport cu  statul, aflîndu-se subordonată mai degrabă instituţiilor externe, Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale, Uniunii Europene. De aici şi imposibilitatea stabilirii unui controlor asupra activităţii acesteia. În acest sens Banca Naţională devine un factor destabilizator în care capitalul financiar atutohton devine un prizonier al tarifelor instituite de o autoritate separată de Guvern.

Instituţii întregi sunt ineficiente şi nu pot activa în ritm normal din cauza faptului că presiunile unor grupuri de capitalişti care au privatizat întreg sectorul. Cine controlează întreaga economie a ţării este cunoscut de toţi, grav este faptul că aceeaşi indivizi la ziua de azi administrează şi treburile statului. În acest devien clar că şi justiţia se aliază celor care plătesc mai mult. Am fost martori ai atacurilor raider, privatizărilor unor bănci care aduceau venit în caznaua statului, actualmente suntem martori ai creşterii excesive a cursului valutar, toate aceste fenomene sunt orchestrate calitativ şi eficient de un grup bine organizat care profită din plin de ineficacitatea (sau suportulu)  organelor supreme ale statului. Privatizările care au loc astăzi în economia noastră din păcate nu vor fi oprite fiindcă această politică este dictată direct de către Uniunea Europeană iar în acest sens la întrebarea poporului ,, de ce băncile naţionale trec în sub autoritate privată ,, guvernaţii răspund simplu- aşa ni sa dictat de la Bruxell. Este firesc ca ordinele venite din partea emisarilor europenei să nu fie discutate, ci executate deoarece creditele curg şiroaie iar Moldova are nevoie finanţe. Desigur, pentru ca mai apoi milioanele de euro să fie deturnate şi să ajungă în mîinile oligarhilor. Iar dacă finanţele ajung acestea nu vin singure. de rînd cu milioanele acordate, Moldovei i se impun condiţii drastice, reguli, politici anti-naţionale, reuceri sociale, liberalizarea pieţii etc.

Sistemul nostru bancar la ziua de astăzi reprezintă cauza multiplelor probleme. Capitalul de stat pierde teren în favoarea capitalului străin (căre este privilegiat în defavoarea celui autohton). Dobînzile exorbitante, creditele inaccesibile şi  extinderea monopoliştilor în domeniul financiar cauzează o degradare totală a clasei de mijloc a societăţii, incapabilă de a lupta cu grupurile financiar înrădăcinate pe piaţa ţării de 20 de ani. Moldova fiind un stat în care există două clase

– foarte bogată

– foarte săracă.

Atîta timp cît nu se va trece la arestări şi politici radicale la nivel de stat, atîta timp Moldova va fi sub asediu, controlată şi manipulată de oligarhie.