De ce ateismul poate fi religie de stat, iar Ortodoxia nu?

de Vlad PANFILII

Consilierul fostului preşedinte american, Zbigniev Brzezinski a declarat că după comunism principalul inamic al civilizaţiei occidentale a rămas – ortodoxia. Nici păgînismul, nici iudaismul, nici islamul dar anume ortodoxia. Cum credeţi, de ce el este atît de categoric şi ferm convins ? Pentru că ortodoxia este unicul bastion care păstrează tradiţia, cultura şi face imposibilă deznaţionalizarea, etnocidul şi alte tipuri de cotropiri. Pentru că ortodoxia este fundamentul istoric al României. Va dispărea ortodoxia – va dispărea şi România. Similar putem spune: fără iudaism nu va exista Israelul, fără islam va dispărea Iranul. Religia istorică este coloana vertebrală a unui popor. Cît de multinaţională şi multiconfesională ţara nu ar fi, ea întotdeauna va avea un singur reper. Este imposibil de a avea mai multe repere.

Pentru Israelul multinaţional şi multiconfesional drept reper serveşte iudaismul. Pentru Iran – islamul. Pentru SUA – ateismul (amestecat cu democraţia liberală şi capitalism infect). Acest reper indică direcţia generală de evoluţie. Încercarea de a schimba reperele fundamentale a unui stat este catalogată drept încercarea de a stăpîni acest stat, de a-l impune să meargă pe o cale greşită.

În zilele de astăzi civilizaţia occidentală încearcă să impună tuturor îndepărtarea de reperele istorice şi aderarea la ideologia ateist-liberală. Această cotropire ideologică poartă o mască umanistă decorată cu drepturi de genul „ libertatea conştiinţei ” şi dreptul la „ autodeterminare ”. Este delicată, vicleană şi foarte bine gîndită. Deci să vedem cum se face: La început se declară dreptul la „libertatea conştiinţei”. Parcă ar fi totul corect, totul cinstit. Din aceasta rezultă că fiecare om are dreptul să împărtăşească orice religie pe care şi-o doreşte. Evident că stabilirea unei religiii drept religie de stat înseamnă discriminarea celorlalte religii. Dacă toţi oamenii sunt egali, înseamnă că nici o religie nu poate fi naţională. Rezultă că drept reper pentru funcţionarea statului va servi noua religie pe nume – ateism. În traducere în limba română aceasta înseamnă închinarea la Mamona..

Apropo, religiile nu pot fi niciodată egale. Vă explic de ce. Noi, creştinii, de exemplu, credem în Dumnezeu – Sfânta Treime, credem că Iisus din Nazaret era fiul lui Dumnezeu şi că, în consecinţă, toţi cei care cred altceva se înşeală. (Credem sau se presupune că am crede. Este acelaşi lucru: dacă repudiem această credinţă, nu mai suntem creştini). De partea lor, musulmanii cred că nu există alt Dumnezeu decât Dumnezeu, că el nu a avut niciodată vreun fiu şi că Mahomed este profetul său. Dacă primii au dreptate, musulmanii se înşeală şi viceversa. Trebuie să adăugăm că musulmanii au, în plus, datoria de a trece prin sabie necredincioşii, în timp ce noi nu o facem decât din exces de zel, dar principiul este acelaşi: ei pretind că au monopolul adevărului şi noi pretindem acelaşi lucru. Dacă, aşa cum afirmă unii astăzi, toate religiile sunt egale, atunci acestea nu sunt religii.

Cînd ni se spune că în ţara noastră trăiesc o mulţime de musulmani, evrei şi sectanţi şi din această cauză Ortodoxia nu poate fi religie de stat, imediat ni se propune drept religie de stat – cultul Mamonei. O astfel de neobrăzare nu poate fi tolerată. Religia noastră nu poate fi de stat, iar cea americană poate. Cum de înţeles acest lucru ?

Înainte de a răspunde la această întrebare, nu trebuie de uitat că ateismul este deasemenea o religie, deoarece negarea lui Dumnezeu este la fel o credinţă. Oamenii cred că au provenit de la maimuţe. Nu ştiu, dar cred. Orice masă, are referitor la ideile fundamentale idei plasate adînc în inconştient. Ce învaţă oamenii la şcoală, aceea şi ştiu pe parcursul întregii vieţi. Îi învaţă că Dumnezeu există – ei cred că există. Îi învaţă că nu există – Ei cred că nu există. În rezultat, ne dăm seama că ateismul este religia Pieţei şi democraţiei liberale. Ca şi oricare religie, ea are dogmele sale, pentru încălcarea cărora urmează pedeapsa imediată. Ateismul are propriul său catehism: drepturile omului. în afara drepturilor omului nu există mântuire. Ateismul mixat cu democraţia liberală modernă mai conţine şi alte elemente indispensabile oricărei religii: Un paradis – ţările democratice liberale multinaţionale şi multiconfesionale. Un purgatoriu: dictaturile de stânga. Un infern: aşa-zisele dictaturi de dreapta. Un cler instituţionalizat: gânditorii însărcinaţi să adapteze tezele marxiste la societăţile liberale. Un cler secular: jurnaliştii însărcinaţi să răspândească doctrina. Lăcaşe de cult: marile emisiuni televizate şi Mall-urile uriaşe. O inchiziţie. Nimeni nu are dreptul să se exprime dacă nu se situează în cadrul strict al religiei ateist-liberale. Dacă reuşeşte totuşi să o facă, va plăti scump: Etichetarea drept fundamentalist, extremist, intolerant care prezintă pericol pentru societate (Pe timpul revoluţiei franceze capetele se tăiau în numele democraţiei adică – Egalităţii, Libertăţii, Fraternităţii ).

În comparaţie cu alte religii, aceasta este cea mai dură. Ea nu permite pocăinţa şi iertarea. Cei ce încalcă postulatele Pieţei sunt pedepsiţi imediat şi sever.

Şi acum ideia principală: De ce religia ateistă se declară ca nefiind o religie ? Istoria cunoaşte culte antice bazate pe închinarea la Mamona. De exemplu în Cartagina. De ce înainte această închinare nu se ascundea, dar acum se ascunde ?  Acest fapt este foarte dubios. Ştim cu toţii că se ascund doar scopurile meschine şi urîte. Cu ce vor să ne amăgească ?

Este folosită tactica „calului troian”. Oamenii cred că într-adevăr e un cal şi deschid porţile. Cum numai „calul” a intrat în oraş, de acolo ies inamicii şi atacă populaţia. Dacă vom declara deschis toate minusurile garantate şi inevitabile ale religiei Pieţei, nici o societate nu o va stabili ca reper pentru întregul stat. Nici o societate. Dar este îndeajuns să împodobim aceasta cu cuvinte frumoase despre „drepturile omului”, „libertate” etc. şi oamenii îndată vor descide uşa „calului troian”.

Aici trebuie de menţionat unanimitatea stranie a reprezentanţilor puterii, care declară că „nici o religie nu poate fi de stat (naţională) ”. Este clar că, nici islamul, nici budismul nici păgînismul nu a pretins niciodată la rolul de religie naţională. Unicul candidat a fost şi va rămîne – Ortodoxia. Este cert faptul că sub noţiunea de „nici o religie” se subînţelege anume ortodoxia. Adică „mama poporului român” aşa cum o numea Eminescu, nu poate fi religie de stat, iar ateismul poate ?

Se spune în Evanghelie: „ Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujţii lui Dumnezeu şi lui mamona.” (Matei 6,24). Oamenii în orice caz se vor închina sau Domnului sau Mamonei. Dacă alegem Piaţa, totul se va reduce la viaţă de consumator, egoism şi materialism. Atunci cînd fundamentul unei societăţi este nimicit, se activează mecanismul de autodistrugere.

Să vedem deci cum se duce astăzi rozboiul ideologic. De la început întreg spaţiu informaţional se umple cu conţinut ideologic străin, care distruge bazele moralităţii. Agresiunea este îndreptată spre răscolirea patimilor omului. Sub masca libertăţii, sufletele oamenilor sunt bombardate cu pornografie şi violenţă. Aplicînd această tehnologie, ţara este înghiţită de piaţa globală. Pentru mase procesul este invizibil, ba chiar plăcut. Societatea este îmbătată, se află într-un somn letargic.

Oamenii simpli, cît de tari nu ar fi în credinţa sa, vor cădea în faţa unei ispite periodice. Vor rămîne foarte puţini. Dar aceşti puţini nu vor opri subversiunea ideologică. Omul se obişnuieşte cu păcatul indeferent dacă conştientizează pericolul lui. Nimeni nu va putea rezista dacă el sistematic şi profesional va fi ispitit. Cu ajutorul drepturilor şi libertăţilor, poporul este transformat într-o biomasă, în gunoi, în haos.

Reieşind din importanţa acestei tematici, ţin să repet încă odată că ateismul – este o religie. Nu o simplă religie, dar o specie a satanismului. Oamenii cred că Dumnezeu nu există şi totul le este permis. Această religie demult a trecut în politică. Pur şi simplu Satan, ce îi este specific, este îmbrăcat în haină de oaie şi are o formă ştiinţifică. Adică aceasta deacum nu este religie (imoralitate, desfrîu etc.) dar o viziune ştiinţifică şi civilizată asupra lumii, care prevede faptul că Dumnezeu nu există.

Oamenii simpli, nu au observat că această religie a trecut în politică. Îi este foarte convinabil ca noi să nu o considerăm drept religie. Cu cît mai mulţi adepţi are cultul „Religia nu trebuie să se implice în politică” cu atît mai mult ea devine satanistă şi cu atîtmai mult ea devine religie de stat. Iată aşa e „calul troian”… E timpul de trecut la fapte. „Căci precum trupul fără suflet mort este, astfel şi credinţa fără de fapte, moartă este” (Iacov 2,26)

Bibliografie:

* Проект Россия

* Defectele Democraţiei, Vladimir Volkoff

One thought on “De ce ateismul poate fi religie de stat, iar Ortodoxia nu?

 • 6 august 2011 la 19:20
  Permalink

  T E Z E L E lui A U G U S T…
  Douazeci de ani de libertate,
  douazeci de ani de saracie
  Douzeci de ani de aspiratii,
  si tradare si fatarnicie
  Douazeci de ani de cind poporul
  a permis clozetului poltic
  Sa-si focalizeze masa critica
  si sa se transforme in elita….
  Cand ne bucuram
  ca noi sintem stapinii tarii
  Masele fecale…
  interese isi canalizau pe intuneric
  Noi intr-un avint eseam
  in Piata Marii Adunari Nationale
  Nestiind ce inseamna libertate-
  pusa-n slujba maselor fecale…
  Cica un evreu ruga la Dumnezeu,
  mintea noastra stearpa, de pe urma.
  Daca Dumnezeu il asculta
  devenea si evreimea turma
  Oare pentru libertatea asta noi am tins-
  de-a alinia parada militara
  Spre tribuna unde suplu raliate
  dau onorul masele fecale..?!!!
  06 august 2011 Basarabia
  Iurie Osoianu

Comentariile sunt închise.