Republica Moldova: Minorităţile etnice vor avea dreptul să ignore limba română

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurării egalităţii a emis o decizie privind discriminarea pe criteriu de limbă în acces la justiție în data de 2 decembrie 2013. Decizia a fost emisă după ce au fost sesizate plângeri din partea lui Igor Mocan, conexată cu plângerea lui Serghei Ulanovici şi a lui Vasilii Novacov.

Conform Deciziei, faptele expuse în plângere reprezintă discriminare în acces la justiție pe criteriu de limbă, conform Art. 1, 2 coroborat cu Art.8 din Legea nr. 121 privind asigurarea egalității. Totodată, în Decizie se arată că Judecătoria sect. Buiucani mun. Chișinău, va întreprinde măsuri imediate pentru a preveni repetarea faptelor similare pe viitor, și anume – va primi cererile de chemare în judecată scrise în limba rusă, asigurând, astfel, acces la justiție minorităților etnice și lingvistice care folosesc limba rusă ca limbă de comunicare inter etnică.

Reprezentantul Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării, Dumitru Rusu a declarat pentru ZdG că Decizia Consiliului urmează să fie aplicată, deoarece nu au existat contestaţii.

„Până la momentul actual nu a fost nicio intervenţie sau plângere care ar viza Decizia Consiliului. Decizia rămâne definitivă, deoarece cele 30 de zile, care în mod obişnuit sunt acordate pentru reclamaţii şi contestări, au trecut. Hotărârea va fie aplicată în termenii stabiliţi“, a spus Dumitru Rusu.

În Decizie se recomandă Curţii Supreme de Justiţie a R. Moldova să elaboreze o Hotărâre Explicativă a Plenului pentru a unifica practica instanţelor judecătorești, ținând cont de constatările Consiliul în acest caz. Iar Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Justiției va include în curicula cursurilor de instruire discutarea deciziilor Consiliului cu cel puțin unul din membrii Consiliului.

Potrivit sursei, Consiliul Superior al Magistraturii a reacţionat promt, informând că din 2015 CSM va include în curicula cursurilor de instruire discutarea deciziilor Consiliului cu cel puțin unul din membrii Consiliului.

sursa: ZGD.md