Umanism sau nazism „civilizat” ?

Distrugerea moralei creştine a decurs după ritmurile în care haosul a fost iminent. Şi atunci s-a creat un nou fundament. Se ia ceva din protestantism, cîte ceva din păgînism, puţin din filosofia antică, în special de la Protagoras (Omul este măsura tuturor lucrurilor), se amestecă aceasta cu ateismul şi din acest „coctail” se formează noua teorie paradoxală a umanismului. Se declară diferite drepturi şi libertăţi, care iniţial erau destinate doar pentru cei „aleşi” pe contul exploatării celor „respinşi” pentru care teoria umanismului nu s-a extins.

Teoria „pufoasă şi blîndă” a umanismului, împreună cu toate drepturile şi libertăţile garantate, în practică prezintă o minciună evidentă ca bună ziua. Esenţa nu este în ambiţiile rasiale ci în calcule elementare. Nivelul de trai, la care pretinde vest-europeanul chiar teoretic nu poate fi atins de restul populaţiei pămîntului. Populaţia SUA care constituie 5% din populaţia lumii, consumă circa 40% din resursele pămîntului. Dacă acest nivel de consum să-l asigurăm încă la 5%, avem 80% din resursele pămîntului. Pentru încă 2.5%, avem 100% din resursele globale. Ţinînd cont de faptul că economia vestică e chemată să asigure un nivel de consum cît mai înalt, nu trebuie de uitat faptul că existenţa ei se bazează pe creşterea continuă a consumului, altfel ea va cădea. Dacă luam în calcul aceste circumstanţe, tabloul conturat devine tot mai trist. Chiar dacă cifra de 12.5% nu va creşte, restul 87.5% cum va supravieţui ? folosind resursele de pe Marte ?

Dacă vreţi să trăiţi ca în Vest, trebuie să exploataţi conform ritmurilor vestice. Să exploataţi conştient. Să exploataţi semenii voştri. Iată şi întregul umanism. Este o teorie obscură care a luat naştere din protestantism. Ea iniţial împarte omenirea în „aleşi” şi „respinşi”, pentru că toţi odată nu pot face parte din categoria celor „aleşi”.

Conştient gîndind, omenirea nu are de ales decît 2 căi: sau trăim în comun ca o familie din resursele planetei, sau 5 miliarde de oameni vor asigura umanismul celui de al şaselea – „miliard de aur”. Aşa cum „serviciile” în veacul tehnologiilor informaţionale sunt inutile, cele 5 miliarde de oameni sunt de prisos. Ei constituie o piedică pentru viaţa liniştită a celor „normali şi civilizaţi”, autointitulaţi ca civilizaţia vest-europeană. Acum este declanşată o adevărată campanie de lichidare a oamenilor „de prisos”. Există tehnologii ştiinţifice a exterminării „umane” a populaţiei. Scopul este atins prin intermediul blocării valorilor vitale ca morala, şi deblocarea mecanismelor de distrugere. În zilele de astăzi în societate sunt strecurate modele de comportament care pornesc mecanismele de autodistrugere. Cultul consumatorului este inofensiv şi vesel doar aparent. În spatele faţadei se ascund procese groaznice. Majoritatea nu văd cum se comprimă resortul gigantic. Totul are limite. Curînd procesul va porni în direcţia opusă. Resortul va izbucni.

Astăzi unele realităţi evidente sunt denaturate, dar umaniştii aşa cum nu au avut, aşa şi nu au iluzii privitor la egalitate. Mai înainte ei liniştit în acelaşi an adoptau Bilul Drepturilor omului şi regulile de comerţ cu sclavii. Deoarece sclavii nu erau cetăţeni. Acum ei întocmesc diferite programe „umaniste” pentru reducerea numărului populaţiei, dîndu-le denumiri pompoase de genul: „Institutul planificării familiei”, „Apărarea maternităţii şi copilăriei”etc. Doar auzind denumirea, parcă ne trage la donat bani. Dar îndată ce aflăm planurile lor de activitate, ne trec fiorii…

În evoluţia sa logică teoria umanismului a dus la apariţia nazismului. Comunitatea Europeană l-a condamnat pe Hitler nu pentru ce a făcut, dar pentru ce a spus. (Comunismul a provocat de 10 ori mai multe victime, dar nu a fost condamnat). Englezii şi Francezii timp de cîteva veacuri au exploatat negrii şi induşii, dar au numit aceasta drept misiune de iluminare şi eliberare. Hitler a dorit să facă la fel şi dacă el materializa dorinţele prin discursuri frumoase, ar fi trecut în rîndul marilor iluminatori şi cuceritori. Dar el şi-a expus direct tendinţele şi astfel „iluminatorii” l-au condamnat.

Secvenţe din “Проект Россия”…