Vasile Marin: Crez de generaţie, Ideologia faptei

Crez de generatie: Ideologia faptei

 „Soyez durs, mes freres!”  NIETZSCHE

 „ S-ar părea că trăim un sfârşit de veac. Sunt semne. Încheieturile lumii vechi trosnesc de pretutindeni. Oamenii lumii care se duce au ochii rătăciti; dezorientarea le trece pe dinainte vedenii jucăuşe ca-n apa mortilor. Din străfundurile vietii nationale, acolo de unde se fierbe plămada rosturilor viitoare, porneşte către suprafată clocot surd purtător de amenintare. Se pregătesc marile primeniri. Care, in ciuda oricui, nu vor întârzia să se arate, pentru că, oricât ar dori-o din răsputeri oamenii lumii vechi, colectivitătile nu se sinucid şi nici nu se permanentizează in stări letargice.

Natiunile cunosc crize, ca şi indivizii izolati, dar nu sucombă: lent, prin evolutie şi brusc, prin revolutie, le depăşesc sigur. Renaşterea prin revolutie nu mai poate înspăimânta pe nimeni: popoarele fãră revolutii se elimină prin ele înşile din istoria lumii, aşa după cum indivizii care nu încearcă in viata lor crize spirituale profunde, se îngroapă de la sine in lutul cenuşiu al anonimatului.

Generatia în mâinile căreia se află frâiele colectivitătii nationale, trage să moară; nu de bâtrânetea împlinirii misiunii sale, ci din neputinta, fizică şi morală. Ea moare prin ea însăşi; moare din lipsă de respiratie, din incapacitate de întelegere a vremuriior şi din paralizarea vointei creatoare.

Deposedarea ei din comandă, trebuie să se opereze cât mai grabnic. Vremurile cer oameni tari şi generatia înaintaşă nu-i poate da. Vremurile cer oameni întregi, cu patima jertfei, îmbibati de crez, forjati din otelul temeritătii: generatia de crez şi faptă, dinamică; cer oameni care nu dibuiesc in preajma marilor hotărâri, ci realizează direct şi din plin; care nu bâiguiesc idealuri străine de sufletui natiei acesteia şi nici nu militează proiecte potrivnice intereselor ei. Şi, pe oamenii aceştia, nu-i poate da decât generatia noastră.

Pretutindeni, acolo unde ea s-a aşezat in slujba revolutiei, conducerea destinelor se află in mâinile viguroase ale generatiei noastre. Pretutindeni, puntea de comandă şi locurile de responsabilitate sunt ocupate de garda privilegiată a tineretii, de aristocratii autoritătii etice, de casta acelor care au înteles la vreme, că, fără sprijinul de jertfă îndrăzneată al unei elite conştiente, lumea ar fi fost de mult un muzeu perfect catalogat, o uzină de roboti sau a morgă imensă.

Generatia tânără din toate tările care si-au dat reformele cele mari, a înteles momentul istoric al chemării sale. Cu incredere nedestrămată de îndoială a realizat direct şi din plin cu riscul vietii însăşi. „Vivere pericolosamente” este formula dinamică a tineretii, turnată in cea mai lapidară concretizare a virilitătii creatoare. Generatia noastră nu constituie o zestre politică in mâinile nimănui. A luat de mult cunoştintă de ea însăşi şi a înteles că nu poate servi drept capital de exploatat. Ea este o entitate fizică şi morală, cu patrimoniul său propriu de idei şi sentimente. Oamenii generatiei noastre nu apar numai ca lichidatorii unui trecut: demiurgii lumii noi poartă într-o mână tâmăcopul si-n cealaltă mistria de zidire a unei alte vieti.

Principiul nietzscheian al existentei a prins să fecundeze spiritul generatiei noastre româneşti. Căutându-si in planul general al vremii formula de activism, a găsit-o nu in economic, cum au crezut ambuscatii crizei, nici in spiritualism cultural, cum predică defetistii interesati la mentinerea actualei aşezări, ci in politic, prin lupta care a început pentru realizarea Statului autentic, deparazitat de formele democratiei putrefiate şi pentru integrarea natiunii nediferentiate, cadrul statului celui nou, a statului etic.

Natiunea nu mai poate tolera să fie girată la infinit de coteriile partidelor politice existente, vase diverse cu acelaşi continut si comanda statului trebuie luată din mâini debile articulate pe trupuri astmatice.

Noi credem in valoarea etică a fortei. Statului zis de drept, care permite joc liber egoismului interesat al individului sporadic, noi îi opunem Statul etic, clădit pe legalitatea moralitătii, înlăuntrul căruia nu-şi găsesc armonizări şi justificări decât aspiratiile şi interesele colectivitătii nationale. Înlăturăm cu dispret stârvul statului demo-liberal, pentru ca să proclamăm in locul lui nu un stat ocrotitor al intereselor de clanuri, ci un stat fecundat de principiul autoritatii morale, înlăuntrul căruia să se realizeze maxima dezvoltare a natiunii întregi.

În lupta acestea dârză nu-şi găsesc locul nici filantropia socială, nici tinctura mieroasă a nationalismului ieftin şi nici toleranta, sentimentală; ci intransingenta desăvârşită, încrederea nezdruncinata in virtutile cele dintâi ale omului, duritatea de stâncă a războinicilor.

În lupta noastră vom desfiinta zeflemeua lichelei publice şi scepticismul invalizilor intelectuali. Amatorii de diversiune in viata publică să se retragă in vizuini şi cât mai degrabă. În lături cu ideologia caragialescă a teoreticienilor din bâlciul public autohton, care profesând acrobatie democrată ori comunism salonard, caută să modifice, dar să nu schimbe nimic, decât pe ici pe colo, şi anume pe la părtile esentiale.

Tara românească are nevoie in vremurile acestea de oameni tragici şi sintetici. De aceea să ia aminte rahiticii intelectuali strânşi in tarcurile democratiei comunizante: nu cu zeama roză a conferintelor peltice ori cu pana muiată in cerneala de boz a indiferentei se pregătesc marile transformări. Ci acestea, se realizează alături şi pe deasupra lor prin actiunea dârză, conştientă, organizată şi disciplinată a acelora care sunt apoiogetii unei singure ideologii: Fapta.

de Vasile Marin

„Axa”, 22. I. 1933